Det startede med at Jakob blev projektansat i RAS(Rudersdal Aktivitet- og Støttecenter) i efteråret 2013. Jakob havde erfaringer fra Fountain House i København og han satte sig sammen med Jesper og Morten og gennemtænkte Ressourcebankens grundlag og opbygning. Der blev lavet baggrund og vision, udarbejdet en hjemmeside og en database. Ressourcebanken gik i luften i april 2014.

Her i efteråret 2014 har vi revideret målsætningen en anelse og har flere nye ideer i støbeskeen, som vi håber vil give Ressourcebanken vind i sejlene i år 2015.