Persondata som registreres 

  • Mail du sender til os, bliver yderligere sendt automatisk til bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanten, for at sikre hurtigst mulig respons. Mailen bliver slettet når der ikke er relevans for at beholde mailen hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer/suppleant samt hovedmailen.

  • Tilmelding til aktivitet og om man har betalt.
    Disse bliver slettet så snart de ikke længere er relevante, dvs. senest en uge efter aktiviteten er foregået.

  • Medlemsliste

Er ikke offentlig tilgængelig

Medlemmer har heller ikke adgang til medlemslisten

Den er på en kodeordsbeskyttet Windows 10 pc. Yderligere er selve dokumentet kodebeskyttet.

Denne indeholder navn samt evt. kontaktoplysninger som telefon og e-mailadresse, så man unikt kan identificere medlemmer fra hinanden. Man har på et hvert tidspunkt ret til at få ændret i sine data samt blive slettet fra medlemslisten, foreningens virke er dog stadig fuld til rådighed, om man er medlem eller ej, dog har man ikke stemmeret på generalforsamling.

  • Billeder som tages officielt til aktiviteter

Folk der er fokus på og identificerbare vil blive spurgt om lov til om vi må sætte billederne op online eller anden medie, som fx hjemmeside/Facebook og ligene samt brochure.

Disse billeder vil kun blive brugt til specifikke ting, hvilket vi spørger om. Hvis vi ønsker brug af billedet på anden måde, eller brug på andet medie, vil vi spørge igen.

Du vil på et hvert tidspunkt kunne bede om fjernelse af billede, dog ikke altid på fysisk trykt medie, da det kan være distribueret ud så det ikke kan tilbagekaldes.

  • Dem som vi matcher med hinanden

Får vi informationen via e-mail, sletter vi mailen når den ikke længere er relevant, dvs. når hjælpen mellem de 2 parter har fundet sted, eller 1 måned efter hvis vi ikke har hørt noget.

Vi spørger altid om vi må videregive kontaktoplysninger, samt hvis en af parterne gerne vil have 2. part til at slette kontaktoplysninger, videreformidler vi gerne informationen.

Vi har på ingen måde ansvar for om de 2 parter samler data om hinanden, fx kontaktoplysninger, efter de er blevet matchet, da vi kun formidler kontakten, fra privatperson til privatperson.

 

Sidst opdateret 20-02-2020