Generalforsamling, hygge og oplæg

Lørdag d. 18. februar kl. 12-14 havde Ressourcebanken generalforsamling.

Vi tog formandens beretning og perspektiv i fællesskab.

Formanden stoppede som bestyrelsesmedlem, og vi takker ham mange gange for hans store indsats.

Herved blev en post ledig og der blev valgt en ny ind.

Et bestyrelsesmedlem var til genvalg og blev valgt ind.

En vedtægtsændring om en suppleantrolle glev godkendt, og en suppleant blev valgt.

Lagkagen var fantastisk.